Které bylinky pomohou Vašim dětem….

Děti jsou velmi citlivé, otevřené a na Bachovy květy reagují velmi dobře. Tím, že jsou Bachovy esence vyrobeny čistě přírodní cestou, mohou je užívat děti v podstatě od narození. Esencemi lze úspěšně řešit problémy s bojácností, strachy, návaly zlosti, nesoustředěností nebo malým sebevědomím. Velmi dobře se esence osvědčily také při léčení exémů, které jsou zpravidla důsledkem vnitřního napětí. Esence pomáhají dětem tím způsobem, že v nich svou vibrací rozezní pozitivní emoci, ke které v danou chvíli nemají z nejrůznějších důvodů přístup a tím jim navrací ztracenou rovnováhu. Pokud děti trápí například strach, užívání esence z Kejklířky skvrnité jim pomůže rozpomenout se na vlastní odvahu, přičemž díky zážitkům ve kterých pak dokáží svoji odvahu projevit, budou postupně nabývat ztracenou sebedůvěru (a to časem i bez užívání esencí). Využití esencí je ovšem mnohem širší, jak ukazuje následující přehled.

Mimulus – Kejklířka skvrnitá

Pokud Vaše dítě trpí strachem z konkrétní situace – bojí se vody, zkoušky ve škole, zubaře, bojí se mluvit před více lidmi, bojí se zvířat, má závratě, bojí se smrti, tmy, bojí se zůstávat o samotě  a podobně. Děti toho typu jsou zpravidla velmi citlivé a často plaché, malé děti se nechtějí pustit maminky, miminka po probuzení bezdůvodně pláčou. Tato esence je velmi vhodná pro děti, které se bojí zapojit do kolektivu, mají sklon se červenat, koktat, popřípadě se jim strachy potí ruce. Esence jim pomůže překonat vlastní nervozitu a strach a nalézt ztracenou odvahu a sílu.

Vine – Vinná réva

Děti typu Vine jsou tvrdohlavé, jdou si přímočaře za svým, mají rádi moc a mohou se projevovat jako malí tyrani. Často vydávají doslova rozkazy a očekávají, že budou ihned splněny.  V kolektivu se chovají jako vůdci, problém ovšem nastane, pokud nějaké dítě ve skupince vypoví poslušnost. Esence je velmi vhodná i pro děti, které se dopouštějí šikanování. Tato esence je naučí využívat své vůdcovské schopnosti harmonických způsobem.

Holly – Cesmína ostrolistá

„Cesmína“ pomáhá dětem, které žárlí na nový přírůstek do rodiny. Děti tohoto typu jsou žárlivé, často je ovládne vztek nebo závist, mohou být nedůvěřivé, škodolibé, vztahovačné, agresivní. Pozornost si často vynucují hádkami nebo bitím ostatních dětí. Tato esence pomůže dětem otevřít srdce lásce.

Cherry plum – Slíva třešňová

Děti tohoto typu mívají nekontrolovatelné záchvaty zuřivosti. Při takovémto záchvatu mohou mlátit hlavou o zem, případně o zeď, přičemž v danou chvíli nad sebou naprosto ztrácejí kontrolu. Tyto děti v sobě nosí obrovský psychický přetlak, který se tímto způsobem snaží uvolnit. Zároveň může pomoci i maminkám takovýchto dětí, které na chování dítěte reagují střídavě zuřivostí a zoufalstvím. Esence se také užívá, pokud se dítě v noci pomočuje.

Cerato – Rožec

Tato esence je vhodná pro děti, které nedůvěřují svým vlastním rozhodnutím (přestože jsou schopny taková rozhodnutí činit) a neustále se ptají na radu (kterou se pak většinou neřídí). Ptají se: "Mám to udělat takto, nebo takto"? Pokud rodič jejich rozhodnutí zpochybní, udělají rozhodnutí i ve svůj neprospěch. Působí dojmem, že jsou nesoustředěné, dají se lehce napálit, nemají silnou vlastní identitu, starší děti se často přizpůsobují názoru většiny a řídí se poslední módou. Esence dítěti pomůže obnovit důvěru ve svůj vnitřní hlas a ve vlastní rozhodnutí.

Clematis – Bílá lesní réva

Do této kategorie spadají děti, které se myšlenkami rády toulají v budoucnosti a ve světě fantazie. Jsou zasněné, neudrží pozornost, často do něčeho vrážejí, stále někde něco zapomínají. Jsou málo vitální, nepraktické, často bledé, přičemž o skutečný život se moc nezajímají. Mohou mít umělecké nadání, ale zpravidla ho neumí využít. Tato esence jim pomůže udržet pozornost v přítomnosti a obnovit zájem o reálný život.  

Chicory – Čekanka obecná

„Čekanka“ je velmi vhodná pro děti, které vyžadují neustálou pozornost a přítomnost svých rodičů. Tyto děti nerady zůstávají samy, jsou majetnické a dovedou na ostatní vyvíjet značný emotivní nátlak. Dovedou taktizovat, jsou lítostivé, k ostatním kritické a za cokoli co pro druhého vykonají, očekávají něco na oplátku. Tato esence jim pomůže zbavit se závislosti na druhých, milovat bez očekávání a darovat něco, jen tak pro radost.

Centaury – Zeměžluč lékařská

Děti tohoto typu neumí říci ne, jsou velmi obětavé, snaží se stále někomu pomáhat, urovnávat spory, jsou ostýchavé, poddajné, často se podřizují druhým a snaží se je potěšit. Tím že se neumí bránit, je mohou ostatní děti využívat nebo se dokonce mohou stát oběťmi šikany.  Tato bylinka jim pomůže lépe se prosadit, nenechat se využívat a uvěřit, že je ostatní budou mít rádi, i když řeknou NE.

Red Chestnut – Červený kaštan

Tato esence pomůže dětem, které se obávají o své blízké. Pokud se například rodiče nevrací ve stanovenou dobu domu, děti se o ně strachují a představují si, co všechno se jim mohlo stát. Stejné strachy se mohou objevit, pokud nějaký člen domácnosti onemocní, popřípadě po nástupu do mateřské školky. Tato esence jim pomůže propustit své blízké z očí a nemít o ně strach.

Larch – Modřín opadavý

Heslem těchto dětí je „já to neumím“. Přestože tyto děti mohou být talentované, očekávají předem neúspěch a tak se raději do ničeho ani nepouštějí. Trápí je pocity méněcennosti, bojí se, že zklamou, jsou přesvědčeny, že všichni ostatní jsou šikovnější než ony (ostatním ale úspěch přejí). Zpravidla jsou také příliš skromné, pasivní a drží se v pozadí.

Heather – Vřes obecný

Tyto děti jsou velice upovídané. Neustále mluví o sobě, svoje problémy mají tendenci zveličovat, neumějí být o samotě, ale naopak potřebují být neustále středem pozornosti. Pokud tomu tak zrovna není (rodičům přišla návštěva nebo si potřebují vyřídit důležitý telefon…), dítě se začne předvádět, vyrušovat, skákat do řeči, jen aby pozornost přitáhlo zpět k sobě. Tato esence podporuje schopnost naslouchat druhým lidem a přináší vnitřní pohodu.

Impatiens – Netýkavka žlázonosná

Tyto děti jsou neposedné, často hyperaktivní. Všechno musí mít hned, jsou velmi netrpělivé, nevydrží dlouho sedět na jednom místě, jsou podrážděné. Ve škole často vyrušují, protože jsou plné vnitřního neklidu, nedokážou soustředěně dělat jednu věc, přičemž ostatní podle nich dělají všechno pomalu. Mají tendenci dopovídat věty za jiné lidi, začínat spoustu aktivit, ale žádnou nedokončit. Inklinují k úrazům. Tato květová esence jim pomůže objevit svůj vnitřní klid a naučí je trpělivosti.

Chestnut Bud – Poupě jírovce

Tato esence je vhodná pro děti s poruchami učení. Dále pro děti, které se učí velice pomalu, protože jsou lhostejné, nemají dostatek zájmu ani vytrvalosti, opakují stále stejné chyby. Pomůže i dětem, které se učit nechtějí, o učení projevují stálý nezájem a nechtějí se posunout dál.

Honeysuckle – Zimolez

„Zimozléz“ pomůže dětem, pokud svými myšlenkami uvízly v minulosti a nedokážou si užít přítomnost. Může se jednat o případ, kdy se rodina přestěhuje a dítě teskní po starých kamarádech nebo se mu stýská po domově, když odjede na internát, na letní tábor, jde do školky, školy, popřípadě pokud ztratilo někoho blízkého a neustále se k němu ve vzpomínkách vrací. Ulpívání v minulosti mu pak brání radostně prožívat přítomný okamžik.

Crab Apple – Plané jablko

Tato esence je určena k čistění a detoxikaci na všech úrovních. Pomůže dětem, které nejsou srovnané se svým tělem, zdá se jim že, mají velké uši, jsou tlusté, popřípadě jim pomůže v pubertě, pokud se objeví akné nebo mají problém přijmout své dospívající tělo. Je také velmi vhodná pro děti, které se štítí špíny, neustále mají potřebu mýt si ruce, jsou puntičkářské, všechno se snaží mít perfektní.

Rock Rose – Devaterník penízkovitý

„Devaterník“ pomůže dětem, pokud je ochromí panický strach nebo hrůza (například při návštěvě zubaře, autonehodě, před zkouškou atd.), propadají hysterii, trpí nočními můrami nebo užívají drogy.

Scleranthus – Chmerek roční

Děti tohoto typu se neumějí rozhodnout - nevědí s jakou hračkou si hrát, co si obléci, jakou školu či kroužek si vybrat. Na radu se zpravidla neptají, ale ze své nerozhodnosti jsou nešťastné. Jejich nálady se rychle mění, dokážou se rychle pro něco nadchnout, ale vzápětí to opouští nebo jdou dokonce proti tomu. Tato esence jim pomůže nalézt vyrovnanost a dělat rozhodnutí ve správný čas. Užívá se také, pokud dítě trpí nevolností v dopravních prostředcích.

 Pine – Borovice lesní

Tato esence je vhodná pro děti, které sami sebe obviňují, mají pocit, že za všechno mohou ony, že to byla jejich chyba, že danou věc mohly udělat lépe, přičemž přebírají zodpovědnost i za chyby jiných (rodiče se pohádají a dítě si myslí, že to byla jeho vina…). Esence jim pomůže přijmout vlastní slabé stránky se soucitem a ne s pocitem viny.

Willow – Žlutá vrba

„Vrbové“ typy naopak ze svých problémů obviňují všechny ostatní. Tyto děti jsou často náladové, ukňourané, ukřivděné, vyčítavé, často chtějí politovat, mají pocit, že jsou obětí zlého osudu, že nedostávají to, co si zasluhují. Esence jim pomůže přijmout zodpovědnost za vlastní osud a vnese pozitivní energii do života.

Aspen – Topol osika

Tato esence pomůže dětem, které trpí strachem a úzkostí z neznámého důvodu. Často se bojí tmy, strašidel, zlých bytostí, mají pocit, že se něco špatného stane, trápí je noční můry. Esence jim pomůže nalézt vnitřní jistotu, takže pro strach už nezbude místo.

Vervain – Sporýš lékařský

„Sporýšové“ děti jsou nadšené, do všeho se vrhají po hlavě, přičemž ke svým aktivitám strhávají ostatní děti i dospělé. Často jsou hyperaktivní a neumějí se zastavit a uvolnit.  Jsou přesvědčeny, že mají pravdu a nerady svá přesvědčení mění, bývají i neoblomnými zastánci spravedlnosti. Esence je naučí vnitřně se uvolnit a nechat věci plynout.

Walnut – Vlašský ořech

Tato esence pomůže dětem, pokud musí čelit nějaké změně – nástup do školy, školky, stěhování, příchod miminka do rodiny…. Dále jim pomůže, pokud kladou příliš velký důraz na to, co si o nich myslí ostatní, což je odvádí od jejich jedinečné životní cesty.

Agrimony – Řepík lékařský

Děti tohoto typu svoje pocity skrývají za maskou veselí. Často se snaží bavit celou společnost, všechno zlehčují, potřebují být neustále v pohybu a mezi lidmi, aby nemusely myslet na své starosti. Ty ale vyplouvají na povrch večer a v noci a děti pak nemohou usnout a mívají velmi neklidné spaní. Esence pomůže dětem přestat hrát roli klauna a přijímat život takový, jaký je.

Star of Bethlehem – Snědek okoličnatý
Tato esence výrazně pomůže, pokud dítě prožilo nějaký šok nebo trauma, přičemž je jedno zda k dané události došlo včera nebo před několika lety. Esence jim pomůže šokující událost zpracovat a získat nad ní nadhled, přičemž je schopna působit až do traumat vzniklých v prenatálním období či při porodu.

Wild Oat – Sveřep větevnatý

Tyto děti, často dospívající, mají problém nalézt svoji životní cestu, to co je pro ně opravdu důležité. Často jsou všestranně nadané, ale mají problém vybrat si jeden směr (kroužek, školu, zaměstnání) a v něm se takzvaně „nalézt“.  Vidí kolem sebe spoustu možnosti, často je nadšeně zkouší, ale stále mají pocit, že to není to pravé. Esence jim pomůže uvědomit si, jaká cesta je pro ně ta pravá.

Olive – Oliva

Tato esence se výborně uplatní, pokud je dítě naprosto fyzicky i psychicky vyčerpané. To se může projevit po nemoci, po zkouškovém období nebo po velké fyzické zátěži. Dítě již nemá žádnou sílu a vše je pro něj obrovská námaha.

Hornbeam – Habr obecný

„Habrové“ děti jsou unaveny především mentálně. Už jen představa plnění každodenních povinností je unaví, nicméně když začnou, zvládnou vše dobře. Typické je odsouvání všeho na jindy nebo nezájem dokončit započatou práci. Tato esence jim pomůže znovu nalézt nezbytnou sílu pro zvládání každodenních povinností. 

Water Violet – Žebratka bahenní

Děti tohoto typu potřebují mít své soukromí, bývají uzavřené, odtažité, hodně spoléhají samy na sebe, mohou působit domýšlivým dojmem. Často se jedná o talentované či nadané děti, které se stahují do ústraní, aby si v rámci rigidní společnosti dokázaly udržet svoji vyjímečnost. Jejich největším problémem je neschopnost navázat hlubší kontakt s okolím a začlenit se do kolektivu.

Gentian – Hořec nahořklý

Tato esence je vhodná pro pesimistické děti, které při prvním nezdaru rychle ztrácí odvahu pokračovat dál. Často danou věc ani nezkusí, protože jsou přesvědčené, že se jim to stejně nepodaří. Esence jim pomůže nalézt optimističtější přístup k životu, nalézt ztracenou rovnováhu, pokud například propadly u zkoušky nebo je sužuje opakující se nemoc.

Beech - Buk lesní

"Bukové" děti se chovají, jakoby celý svět byl vetřelcem na jejich území. Jsou velmi kritické, na všem hned naleznou něco negativního, jsou netolerantní, nepřizpůsobivé a vzdorovité. Tato esence jim pomůže nalézt v sobě více tolerance a pochopení pro své okolí a v konečném důsledku i pro sebe sama. 

Elm – Jilm

Tato esence pomůže dětem, pokud se dočasně cítí přetíženy svými povinnostmi, ztrácí sebevědomí a mají pocit, že úkoly, které před nimi stojí, nezvládnou. Často se jedná o šikovné, chytré a zodpovědné děti, které své úkoly běžně zvládají velmi dobře, nicméně v období zkoušek nebo před veřejným vystoupením je náhle přepadne silný pocit, že danou situaci nezvládnou, přestože se pečlivě připravovaly.

Rock Water – Voda z léčivých pramenů

Děti tohoto typu jsou na sebe nesmírně přísné a náročné, jsou spolehlivé, mají přísné morální zásady, vše se snaží dělat perfektně. V jejich životě pak ale chybí radost a spontánnost, jsou nepružné a špatně se přizpůsobují změnám. Příkladem mohou být mladí lidé, kteří se pod tlakem společnosti rozhodnou věnovat vrcholovému sportu, pro tento cíl nasadí nesmírně přísnou disciplínu a nic si neodpustí. Tato esence jim pomůže obnovit laskavější přístup a to hlavně k sobě samému. 

Oak – Dub letní

"Dubové" typy jsou svědomití, vytrvalí a spolehliví pracanti. Své povinnosti se snaží plnit až do posledního zbytku sil a to i v situaci, kdy už vše vypadá beznadějně. Problém je, že jejich zodpovědnost a smysl pro povinnost je nutí udržovat zaběhnuté zvyky a tradice, takže často zůstávají v situaci, která jim už dávno nevyhovuje. Tato esence jim přinese radost a spoutanost do zaběhnutých kolejí.

White Chestnut – Bílý kaštan

Tato esence pomůže dětem, kterým se neustále honí hlavou spoustu myšlenek. Často se upnou na nějakou věc a nedokážou o ní přestat přemýšlet. Nebo si v hlavě stále dokola přehrávají nějakou událost. To jim pak přináší problémy se soustředěním, spánkem nebo pobolíváním hlavy. Esence z Bílého kaštanu jim pomůže mysl zklidnit a přestat přehrávat myšlenky stále dokola.

Mustard – Hořčice polní

Esence Hořčice polní je vhodná pro děti, pokud propadají melancholii, smutku a depresi a to z neznámých důvodů. Tyto pocity děti náhle zahalí jako černý mrak a oni nevědí jak z nich ven. Typické je, že stejně tak nečekaně jako tyto stavy přicházejí, tak i mizí. Může se to stávat dětem, které se ve snaze pomoci svým blízkým natolik otevřou, až jejich problémy a hlavně pocity, přejmou za své vlastní. Popřípadě se tyto pocity mohou objevit po pobytu na místech s negativní energií (někdy stačí nákup v supermarketu).

Sweet Chestnut – Kaštan jedlý

Pokud dítě potřebuje tuto esenci, pak je ve stavu opravdu vážných duševních útrap, kdy má pocit, že horší už to být nemůže. Může se jednat o situaci nějakého nečekaného šoku, když například ztratí někoho milovaného a zdá se mu, že se celý jeho svět zhroutil. Esence mu pomůže projít temným obdobím duše a opět spatřit světlo na konci tunelu.

Gorse – Hlodaš evropský

V tomto stavu dítě cítí velkou beznaděj, je pesimistické, má pocit, že už ani nemá smysl se o něco pokoušet, všechno vzdalo a propadá rezignaci (například při dlouhodobé těžké nemoci). Tato esence mu pomůže vidět věci v nové perspektivě a hlavně znovu objevit naději… 

Wild Rose – Planá šípková růže

 Děti tohoto typu bývají apatické, nic je nezajímá, nebaví, mají málo energie, jsou rezignované, nicméně si ani na nic nestěžují, protože tento stav považují za "normální". Tato esence jim pomůže vrátit jiskru a chuť do života.  

 

Tak pokud jste dočetli až sem a máte pocit, že se Vaší ratolesti týkají téměř všechny kategorie, tak nezoufejte, po druhém přečtení zpravidla vykrystalizuje několik málo nejdůležitějších bylinek, které nejlépe charakterizují to, co Vaše dítko trápí. U některých esencí můžete mít pocit, že část popisu přesně sedí na problémy, které s Vaším dítětem řešíte, ale že určitá část popisu se ho netýká. To je naprosto v pořádku, nicméně i tak jste pravděpodobně "uhodili hřebíček na hlavičku" a esence by byla prospěšná. Nejlépe si s výběrem poradíme při osobní konzultaci, kdy si na pomoc můžeme vzít kineziologický test, eventuelně i využít intuici dětí, které si ze sady Bachových esencí dokáží zpravidla neomylně vybrat přesně tu, kterou nejvíce potřebují.Pokud se i nadále necítíte nejlépe a napadají Vás myšlenky typu, zda se někde při výchově nestala chyba, mohou Bachovy esence pomoci i Vám...:-) Pro rodiče, kterým už došla trpělivost je tu Netykavka žlázonosná, pro rodiče, kteří chtějí být vzorní, ale nezvládají to, je tu Jilm no a pro příliš úzkostlivé rodiče máme k dispozici Červený kaštan .:-)