Vyberte si nejvhodnější esence právě pro Vás...

Následující přehled Vám pomůže určit, které esence by byly nejvhodnější právě pro Vás. Pokud budete mít pocit, že se Vás týkají všechny kategorie nebo naopak, že se Vás netýká vůbec nic, můžeme si při osobní konzultaci vypomoci kineziologickým svalovým testem, psychotesty či osobním pohovorem. Tím, že si přesně určíme, jaká negativní emoce Vás trápí, dokážeme pak lépe přiřadit esenci, která svým pozitivním nábojem podpoří rozvoj vlastností a ctností, které Vaší psychice právě chybí, ať už se bude jednat o rozhodnost, trpělivost, odvahu nebo schopnost přijímat věci, takové jaké jsou. Vybraných esencí by mělo být maximálně 7.

1. Agrimony – Řepík lékařský
Své starosti a problémy ukrývám za bezstarostnou a veselou tváří. Nechci druhé zatěžovat svými problémy. Někdy mívám neklidné spaní. Hledám různé úniky, jako je jídlo, čokoláda, společnost…
2. Aspen – Topol osika
Mám strach, ale nevím z čeho. Trpím negativními vizemi, mám strach, že se stane něco špatného. Neustále mě pronásledují myšlenky, co se stane „když….“
3. Beech – Buk lesní
Jsem přísný a kritický k ostatním, vím, jak se mají dělat věci nejlépe. Drtí mě, jak jsou ostatní neschopní. Ostatní o mně říkají, že stále jen kritizuji a na všem vidím chyby.
4. Centaury – Zeměžluč lékařská
Stále se ohlížím na druhé a jejich spokojenost. Neumím říci ne. Často se nechám ovlivnit a pak na sebe mám vztek. Nechávám se zneužívat všemi. Mám strach z odmítnutí.
5. Cerato – Rožec
Potřebuji hodně času, abych se rozhodl. Je pro mě důležité, jaký názor mají druzí. Stále si nejsem jistý svým rozhodnutím. Vyžaduji detailní odpovědi.
6. Cherry Plum– Slíva třešňová
Mám strach, že ztratím kontrolu, že se zblázním. Mám strach, že se psychicky zhroutím. Zcela propadám svým emocím a citům, ztrácím půdu pod nohama.
7. Chestnut Bud – Poupě jírovce
Stále opakuji stejné chyby.  Raději se zabývám nedůležitými věcmi a důležité odkládám. Někdy jsem hodně líny. Myšlenkami jsem stále napřed. Často se mi opakují nepříjemné situace.
8. CHicory - Čekanka obecná
Stále mám o někoho starost. Stále někomu nabízím pomoc. Když pro někoho něco udělám, mělo by být samozřejmostí, že mi to vrátí. Většinou se urazím, když někdo nechce dělat něco, tak jak chci.
9. Clematis - Bílá lesní réva
Jsem stále myšlenkami daleko od reality, co se děje kolem mě moc nevnímám. Stále sním o věcech, které si přeji. Zajímá mě jen budoucnost.
10. Crab Apple - Plané jablko
Jsem puntičkářský, usiluji o to být perfektní a precizní. Jsem citlivý na nepořádek a špínu. Někdy mám pocit, že se musím okamžitě očistit. Cítím odpor k tělu, sekrementům...
11. Elm - Jilm
Je toho na mě moc. Nevím odkud začít. I když vím, co dokážu, nevěřím si. Přestože obvykle své povinnosti dobře zvládám, najednou mám pocit, že to nedokážu.
12. Gentian - Hořec
Jsem pesimista. Vše vidím černě. Do budoucna se dívám pesimisticky. Ničemu nevěřím. Do ničeho se moc nepouštím, protože to stejně nevyjde.
13. Gorse - Hlodaš
Jsem zoufalý. Mám pocit, že mi nikdo nepomůže. Cítím se ztracený. Z této situace není žádná cesta. Nacházím se ve stavu naprosté bezvýchodnosti.
14. Heather - Vřes obecný
Asi jsem příliš zaměřený na sebe. Cítím velkou potřebu se vypovídat. Pořád s někým potřebuji mluvit o svých problémech.
15. Holly - Cesmína ostrolistá
Lehce se rozčílím. Rozčiluji se často sám na sebe. Často cítím hněv. Ostatní říkají, že jsem cholerik. Někdy pociťuji žárlivost, zlost, zášť, nenávist, závist.
16. Honeysuckle - Zimozlez kozí list
Moje nejlepší období bylo v minulosti. Vzpomínám, jaké to bylo před tím, než... Často pociťuji nostalgii. Teskním po tom, co bylo a co už se nevrátí.
17. Hornbeam - Habr obecný
Cítím se stále jako v pondělí ráno. Jsem úplně vyřízený. Nejraději bych byl celý den v posteli. Je toho na mě moc. Nemám na to. Stojí mě hodně sil se vzchopit a začít.
18. Impatiens - Netykavka žlázonosná
Jsem netrpělivý. Nesnáším, když jdou věci pomalu. Mám stále vnitřní nutkání něco dělat. Když věci nejdou tak rychle, jak si přeji, jsem podrážděný.
19. Larch - Modřín
Mám málo sebedůvěry a divím se, když mám dobré výsledky. Mám strach z toho, že zklamu. Jsem citlivý na kritiku. Nemohu být úspěšný, protože jiní jsou mnohem lepší. Jsem často nejistý. Pochybuji, že bych splnil to, co od sebe očekávám.
20. Mimulus - Kejklířka skvrnitá
Mám strach z konkrétní situace, strach z úrazu, ze ztráty práce, ze ztráty blízké osoby, ze smrti, z bolesti, z myší…Jsem uzavřený, stydlivý, nejistý, všeho se lekám. Jsem citlivý na křik, hlasité zvuky, hádky, hrubé chování….
21. Mustard - Hořčice polní
Cítím tíhu na duši. Nevidím východisko ze své situace a ani smysl života. Často mám výkyvy nálad. Od velké radosti až po hluboký smutek.
22. Oak - Dub
Mám silnou potřebu stále něco dělat, jinak se necítím dobře. Nedokážu nikomu přenechat svoji práci, mám obavu, že by ji nikdo neudělal tak dobře jako já. Za jakýchkoli okolností pokračuji vytrvale dál. Bojuji, i když je už prohráno.
23. Olive - Oliva
Jsem tak unavený, že sotva chodím.  Jsem na konci svých sil. Jsem fyzicky naprosto vyčerpaný.
24. Pine - Borovice lesní
Často se omlouvám. Pokud nastane nějaká nepříjemná situace, věřím, že vinu na ní mám já. Mám pocit viny. Kladu na sebe vysoké morální nároky.
25. Red Chestnut- Červený kaštan
Mám stále strach, že se mým blízkým stane něco špatného.  Nechci, aby trpěli. Snažím se udržet všechno pod kontrolou, pokud to nejde, bojím se, co všechno se může stát.
26. Rock Rose - Devaterník penízkovitý
Cítím panický strach z nemoci, smrti, osamocení…
27. Rock Water - Voda z léčivých pramenů
Mám velmi přísné morální principy. Jsem na sebe tvrdý, vše se snažím dělat perfektně. Disciplína je u mě na prvním místě.
28. Scleranthus - Chmerek roční
Jsem značně nerozhodný. Jsem extrémně nestálý. Často jsem nadšený, ale vzápětí pochybuji. Přecházím z jedné aktivity ke druhé, pak nevím, co mám dokončit dřív. Často se vracím zkontrolovat, jestli jsem zamknul, vypnul sporák….
29. Star of Bethlehem - Snědek okoličnatý
Prožil jsem šok, se kterým jsem se ještě nedokázal vyrovnat. Nedokážu zapomenout nepříjemné situace.
30. Sweet Chestnut - Jedlý kaštan
Mám pocit bezvýchodnosti, zoufalství, nicoty. Hlouběji již nemohu padnout, nic horšího nemůže existovat. Jsem na pokraji svých sil.
31. Vervain- Sporýš lékařský
Velmi rychle se nadchnu pro nové věci a pak se o nich snažím přesvědčit i ostatní. Vynakládám velké úsilí, abych ostatní přesvědčil o nových myšlenkách, metodách, ideách…
32. Vine - Vinná réva
Jsem dominantní a autoritativní. Vím přesně, co chci a jdu si za tím. Rychle se rozčílím, pokud někdo nedělá, co chci. Pevně se držím jednoho cíle a do jeho naplnění vkládám veškeré své úsilí.
33. Walnut - Vlašský ořech
V životě mě čekají změny - stěhování, změna práce, puberta, klimakterium, těhotenství, zrození, smrt….
34. Water Violet - Žebratka bahenní
Udržuji si od všech určitý odstup. Nemám rád, když mi někdo pomáhá. Někdy mohu na ostatní působit povýšeně. Cítím se osamělý. Mám rád samotu a soukromí.
35. White Chestnut - Bílý kaštan
Neumím přestat myslet. Neustále se mi vrací stejné nepříjemné myšlenky, kterých se nedokážu zbavit. Nemohu spát, protože moje mysl se nezastaví.
36. Wild Oat - Sveřep větevnatý
Chtěl bych dělat něco jiného, ale nevím co. Toužím dosáhnout něčeho výjimečného, ale nevím čeho. Moje životní cesta je nejasná.
37. Wild Rose - Planá šípková růže
Nic pro mě nemá cenu a smysl. Jsem prázdný. Nic mě nebaví, život pro mě nemá cenu. Nemá smysl něco dělat….
38. Willow - Žlutá vrba
Často mám pocit, že je vše nespravedlivé. Proč zrovna já? Čím jsem si to zasloužil? Jsem oběť osudu.