Nástroje kineziologie

1. Kineziologický svalový test

Základním nástrojem, se kterým kineziologie One Brain pracuje,  je kineziologický svalový test. Jeho princip je velmi jednoduchý - v zásadě vychází z toho, že pokud se cítíme dobře, naše svaly jsou pevné, pokud se ale dostaneme do nepříjemné situace, naše svaly ochabnou. Nejlépe to asi vystihuje známé rčení: "Raději se posaď, než ti tu špatnou zprávu řeknu, aby se ti nepodlomila kolena". Naše tělo je geniální databanka všech našich životních zkušeností a zážitků. Nic nebylo zapomenuto ani vymazáno, ačkoli bychom si to možná občas i přáli. Změnou svalového napětí nám tělo podává přesné informace o tom, jak jsme se v určité situaci cítili, kdy k této situaci došlo a to bez jakéhokoli překrucování, o které se pak často na vědomé úrovni pokoušíme. Tím že si pomocí kineziologického svalového testu přesně určíme, kdy daný problém vznikl a jak jsme se v této situaci cítili, dokážeme pak pomocí dalšího nástroje, kterým je frontálně okcipitální držení (F/O), pracovat na jeho definitivním odstranění.

2. Frontálně okcipitální držení

Frontálně okcipitální držení (F/O) je vlastně velmi jednoduchá technika, která dotykem rukou přivede energii do přední a zadní části mozku, čímž dojde k aktivaci obou těchto částí. Přední část mozku, oblast našeho čela, je sídlem naší představivosti, zde tvoříme a vymýšlíme všechny naše plány a nová řešení. Zadní část mozku je centrem zraku. Zde "vidíme" realizaci našich projektů, konáme. Problém ovšem je, že jakmile se dostaneme do stresové situace, tyto části mozku přestanou fungovat a roli autopilota přebírá tkz. společná integrační plocha (SIP). Jedná se o velmi malou část mozku, zhruba o velikosti mince, která je umístěna za levým uchem a jejímž hlavním cílem, je zajistit nám "přežití".  Je sídlem všech našich přesvědčení o nás samých i o tom, jak život funguje. Přestože tato přesvědčení jsou často nefunkční a působí nám v životě plno problémů (např. nikdy se nedokážu správně rozhodnout, nejde mi matematika, nejsem dost chytrý...), tak jakmile se dostaneme do stresové situace, celý náš mozek "vypíná" a my jsme schopni pouze reagovat (nikoli logicky myslet, natož vymýšlet nová řešení) v souladu s naším starým systémem přesvědčení. To je také důvod, proč je tak obtížné cokoli na sobě změnit. Nefungují ani zbožná přání, ani stále dokola opakované "mám se lépe a lépe". Systém našich přesvědčení vždy vyhraje. Tím že přivedeme energii do přední a zadní části mozku, vyřadíme systém našich přesvědčení na chvíli z provozu a zážitek, který je příčinou našich potíží se nám vybaví takový, jaký ve skutečnosti byl (a to ať už je uložen ve vědomí, podvědomí nebo dokonce na tělesné úrovni). Pak už nezbývá než zapojit tvůrčí představivost a znovu v sobě objevit pocity a vlastnosti a následně i reálné prožitky po kterých již tak dlouho toužíme. Nic samozřejmě není úplně zadarmo. I pak bude hlavní naše snaha nově objevené prožitky integrovat do života. Nicnéně tím že jsme negativní zkušenost vytáhli plně do vědomí a zpracovali ji, máme z velké části vyhráno.

3. Korekce

Důležitým nástrojem u této metody jsou tkz. korekce. Jedná se o jednoduchá cvičení, která mají za úkol obnovit propojení mezi pravou a levou hemisférou a celkově uvolnit zablokovanou energii v těle, k čemuž dochází, pokud prožijeme negativní emocionální zkušenost. Tato cvičení mohou velmi pomoci dětem (ale i dospělým), pokud mají jakékoli potíže s učením,  čtením, psaním,  počítáním, pletou si levou a pravou stranu, dále jsou pak výborná při fyzických potížích jako menstruační bolesti, alergie,migrény, žaludeční obtíže...výčet by byl velmi dlouhý... Velmi dobré výsledky přináší i práce s akupresurními body na těle a energetickými dráhámi v těle (meridiány)